Hem

Stötta Mjällby P6!

Låt din gran bli en fristad för fisken i Östersjön!

Låt oss hämta den!

Vi i Mjällby P6 kommer och hämtar din gran efter jul.
I ett samarbete med Hanö torskrev så går alla vanliga granar till
byggande av risvasar. 


Så stötta vårt lag samtidigt som du låter din gran hjälpa till att bli naturliga skydd åt fisken i vårt hav!


Pris för hämtning: 150 kronor

Bokbara dagar för hämtning:

Söndag - 14/1

Hur går det till?


Du bokar hämtning

här via vår hemsida.


Du lägger granen vid din

tomtgräns på utsatt datum.


Vi hämtar upp din gran

på utsatt datum.


Vi kör granen till Hanö torskrev.


Hanö torskrev bygger

risvasar av alla vanliga granar.
Kungsgranar går till trädgårdsavfall.


Risvasarna sänks ner i Östersjön och blir gömställen för fisken.

Om oss


Vi är ett gäng på 13 stycken 6-åriga grabbar som tillsammans tränar fotboll 1 gång i veckan. Vi har även 5 stycken ledare som med stolthet följer vår utveckling på planen.


Vår lagkassa kommer byggas för alla roliga aktiviteter vi vill hitta på i vårt gäng under åren vi har framför oss tillsammans.


Vi vill spara pengar för att kunna bygga gemenskap, kamratskap och så klart för att spela fotboll runtom i Sverige!


Stötta vårt lag genom att låta oss hämta din gran! Varför låta oss hämta din gran?


Enkelheten


Du slipper köra iväg med granen när den börjar barra ner golvet. Du behöver bara lossa foten och lägga ut granen vid din tomtgräns på bestämd dag.


Bättre för miljön


Istället för att alla hushåll själva ska köra iväg sina granar till miljöstationen så kör vi en bil med släp.


Med noga planering så kör vi gata upp och gata ner och fyller vårt släp med era granar.


Din gran blir ett naturligt gömställe för fisk i Östersjön


Kanske den viktigaste punkten av dom alla. Fiskebestånd i Östersjön är utsatt och de små fiskarna behöver gömställen för att bli fredade från olika hot i havets djup.


Låt din gran bli ett sådant gömställe för fisken genom vårt samarbete med föreningen - Hanö Torskrev!

Om Hanö torskrev

Hanö Torskrevsförening är en förening som i första hand arbetar med att tillverka och placera ut konstgjorda rev i Hanöbukten för att gynna torskbestånden. 


Med spillprodukter från betongindustrin så sätter föreningen ihop "torskrev" som sedan sänks ner på havets botten. 

Föreningens hypotes är att torsk och andra fiskar ska gynnas av dessa rev och finna en tillflykt och fristad. Här ska de kunna växa sig stora och nå könsmognad för att kunna reproducera sig, vilket i sin tur ska kunna hjälpa bestånden att återhämta sig.

Föreningen hjälper även Sportfiskarna i Blekinge med att ombesörja risvasar i västra Blekinge. Syuftet med detta är att gynna de fiskarter som lever i den grunda vikarna längs med Listerlandets kust. 


Julgranar sänks till botten och lir då som ett rev där fisk kan gömma sig in mellan granens grenar. 


Östersjön mår i dagsläget inte så bra och många fiskarter kämpar för sin överlevnad. 

Det var en gång en kock, en guide och en fiskare som slog sig samman för att försöka rädda torsken i Hanöbukten.

Om oss i media: